Turnusy rehabilitacyjne :: Ustka - Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy POMORZE

Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

 

Dzieci będące uczestnikami turnusu rehabilitacyjnego nie podlegają zniżkom - bez względu na wiek.